Vocht in de woning

Over platte daken

Zowel in hellende als in vlakke daken zijn er vele varianten. Bij een hellend dak is de oorzaak van de lekkage vaak makkelijker te achterhalen dan bij een lekkage in een vlak dak. Om de oorzaak in een vlak dak te achterhalen is kennis van daken en opbouw hiervan van belang. Globaal zijn er drie soorten platte daken ingedeeld naar isolatiewijze.