Vocht in de woning

In bijna alle woning vinden activiteiten plaats waarbij er vocht geproduceerd wordt

Te veel vocht in de woning is schadelijk voor uw woning en kan uw gezondheid beïnvloeden.

Condens

Wat zijn de oorzaken van vocht?

Wij geven enkele voorbeelden

Vaak zijn de bewoners zelf een oorzaak van de vochtproblemen die aanwezig zijn in de woningen. Een gemiddeld gezin produceert bij dagelijkse bezigheden zo’n 10 liter aan vocht. Dit vocht moet ook weer uit de woning. Daarnaast kunnen er ook  bouwkundige problemen een rol spelen. Het zijn met name de woningen vanaf de jaren 60 tot heden welke last hebben van vochtproblemen. Oudere woningen hebben hier nauwelijks last van.

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht komt in de regel via de funderingen, kruipruimten en (spouw-)muren de woning binnen. Het vocht trekt via de wanden en de spouw omhoog(optrekkend vocht). De vochtplekken die hierdoor kunnen ontstaan zijn meestal als eerste zichtbaar boven de plint. Ook de houten constructies onder de vloer kunnen hierbij worden aangetast door schimmels.

Optrekkend vocht wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van een hoge waterstand en de capillaire werking van het opgaande (verticale) metselwerk.

Koudebruggen

Warme lucht koelt in de regel af wanneer deze in de buurt komt van een koude muur of vloer en moet zijn vocht kwijt. Immers warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude. Hierbij ontstaan er dan druppels op het koude oppervlak. Dit gebeurt op plekken in de woning waarbij er directe contact is tussen de kou van buiten en de warme binnenzijde van de woning. je kunt hierbij denken aan metalen kozijnen en betonnen draagconstructies maar ook  vervuilingen in de spouwmuur(spouwvervuiling)kan zorgen voor een direct contact . Deze plekken heten dan koudebruggen.

Condensatie

Condens ontstaat onder anderen door menselijke activiteiten in huis zoals douchen of wassen. Dit hoeft in de regel geen probleem te zijn wanneer er maar goed wordt geventileerd. Wanneer er geen goede ventilatiemogelijkheden aanwezig zijn, zal de vochtige lucht als condens neer slaan op oppervlakten zoals ramen, kozijnen en muren.

Lekkage

Vocht in huis veroorzaakt door een lekkage ziet u snel. De mogelijke oorzaak(en) zijn vaak minder snel zichtbaar. Een lekkage is vaak een gevolg van een veroudering van de woning. Denk aan een lekkage aan de waterleidingen of afvoeren. Ook de kitvoegen van een badkamer kunnen de oorzaak zijn van een lekkage in huis. Een lekkage kan natuurlijk ook voorkomen in een jonge woning of veroorzaakt worden door een bouwkundig probleem zoals optrekken vocht en koudebruggen maar ook de dakbedekking kan een lekkage geven.

Hoe kunt u een vochtprobleem herkennen?

  • Een muffe en bedompte geur
  • Vocht- en schimmelplekken
  • Loslatend behang of stucwerk
  • Condens op ramen en andere koudere oppervlakten
  • Hoger energieverbruik

Enkele nuttige tips

  • Ventileer en lucht voldoende
  • Probeer de vochtproductie in de woning te verlagen
  • In de winterperiode de kamerthermostaat niet onder de 15 graden
  • Zet tijdens het koken de afzuigkap aan
  • Een mechanisch ventilatiesysteem nooit helemaal uit zetten. U kunt bijvoorbeeld wanneer u kookt of gebruik maakt van de douche deze hoger zetten.

Uw woning laten controleren?

Om te controleren of er in uw woning spraken is van een lekkage of bouwkundige gebreken kunnen wij een uitgebreid onderzoek uitvoeren waarbij gebruik gemaakt wordt van de modernste meetinstrumenten.

Na het uitvoeren van een onderzoek krijgt schrijft onze bouwkundige meettechnicus een rapportage en zal aanbevelingen benoemen om een einde te maken aan de vochtoverlast en te komen tot een gezonde situatie voor u en uw woning.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *