Bouwkundige keuring

Bij aankoop van een woonhuis

De aankoopkeuring is een visuele inspectie die een goed en betrouwbaar beeld moet geven van de huidige bouwkundige staat van de woning. Tevens kan er een kostenoverzicht worden gemaakt voor een langer termijnverwachting betreft algemeen onderhoud, vervanging kozijnen en dergelijke.

Wij brengen mogelijke gebreken in kaart

Tijdens een bouwkundige keuring

Interesse in een bouwkundige keuring?

Bel 030 202 73 79

24/7 telefonisch bereikbaar of vul het contactformulier in

Bent u van plan om een woning aan te kopen?

Tijdens een aankoopkeuring brengen wij eventuele gebreken in kaart

Het kopen van een woning is een belangrijke beslissing. Ook de financiële kant is een heel belangrijk aandachtspunt. Bij twijfel over bijvoorbeeld een vloer, balklaag of dergelijke, laat de aankopende partij doorgaans een aankoopkeuring verrichten.

Deze keuring zal de huidige bouwkundige staat van de woning vastleggen en tevens zal er ook naar de technische installaties worden gekeken. De verkoper heeft immers een meldingsplicht voor verborgen gebreken. De koper dient deze aan de verkoper te melden. Een verborgen gebrek is niet altijd zichtbaar, ook niet voor de verkopende partij, vandaar dat een kritisch oog van een bouwkundige veel vragen kan beantwoorden en de eventuele zwakke plekken bij diverse bouwkundige constructies weet op te sporen.

De keuring bestaat uit een volledig onderzoek inclusief het vaststellen van mogelijke lekkages of foutieve bouwkundige details. Scheefstand van het pand en /of scheurvorming in het metselwerk dient nader onderzocht te worden, scheefstand kan duiden op zetting. Bij een eventuele verbouwing kunnen wij tevens ook de leidingen opsporen.

Wat zijn de kosten van een bouwkundige keuring?

Afhankelijk van verschillende facetten bij het onderzoek

Onderzoek en rapportage
Vast bedrag voor een onderzoek tot 3 uur op locatie inclusief rapportage

Periodieke onderzoeken
Vast bedrag voor de periodieke onderzoeken met rapportage en inzet droogapparatuur

Toeslag
Toeslag indien het onderzoek langer dan 3 uur duurt

De voordelen op een rijtje

Van een aankoopkeuring

  • Een keuring voorkomt teleurstelling en hoge herstelkosten na aankoop van het pand.
  • Overzicht van alle bouwkundige gebreken en mogelijke kosten.
  • Het beter kunnen onderhandelen met de verkopende partij.
  • Aandachtspunten die direct moeten worden aangepakt.

Verborgen (bouwkundige) gebreken / lekkages

In kaart laten brengen

Verborgen (bouwkundige) gebreken kunnen zich openbaren na aankoop van een woning. In de meeste gevallen gaat de overdracht van de woning zonder problemen. Een verborgen gebrek is een gebrek dat niet zichtbaar is/was, of een probleem dat niet te verwachten viel.

U mag als koper van een woonhuis verwachten dat er geen lekkages zijn in onder andere in de badkamer, toilet of andere ruimtes. U mag als koper NIET verwachten dat een oudere woning een energie A-label heeft en naar de laatste normen is geïsoleerd.

Onderzoeksplicht voor de koper

Bij de aankoop van een woning

Er is voor de koper van een woning een onderzoeksplicht naar eventuele zichtbare gebreken. Slechte kozijnen en schilderwerk is goed waar te nemen, evenals slecht kit werk. Vochtige plekken in kelders zijn een belangrijk punt om waar te nemen en grondig te laten inspecteren (zie foto).

Ook in kruipruimtes en onder houten balklagen moet men ervan uit kunnen gaan dat hier geen zwammen of insecten of andere ongedierte leven. Ook de grondwaterstand in de kruipruimte is een belangrijk onderdeel van een visuele inspectie.

Bouwkundige keuring

Meldingsplicht

Bij een bekend probleem

Als de verkopende partij een gebrek aan zijn huis kent, zal hij de koper hiervan op de hoogte moeten stellen. Is de verkoper bekend met een lekkage aan bijvoorbeeld het dak, dan zal hij u hierover moeten informeren, ook al u hier niet om vraagt. De meldingsplicht van de verkoper is verbonden aan zaken waarvan hij weet dat die van belang zijn voor de koper.

Voorbeeld:

  • Als een schuurdak met bitumen dakbedekking in slechte is en na een half jaar gaat lekken, valt dit niet onder een verborgen gebrek. Men kon verwachten dat er lekkage ging optreden door ouderdom van de bitumendakbedekking. Als blijkt dat er bij nader onderzoek aanleiding is om te vermoeden er eerder lekkage is het geweest, dan kan hier een verborgen gebrek achter schuilgaan.

Vloeren controleren

Controles worden vaak uitgevoerd vanuit de kruipruimte

Een grote kostenpost is het vervangen van een houten balklaag. Bij oudere woningen is de kans groot dat de balklaag is aangetast door zwammen/schimmel of andere insecten, waardoor de balklaag dient te worden vervangen. Een goede inspectie hiervan kan alleen door de kruipruimte in te gaan. Als er geen toegang is tot de kruipruimte zal dit geschieden door een gaatje te boren en met een camera (endoscoop) een controle uit te voeren. Het nadeel hiervan is dat men niet direct in de houten balklaag kan prikken om te voelen of deze is aangetast. Hiervoor is een opname in de kruipruimte zelf dus noodzakelijk mits toegankelijk.

Is er sprake van gebreken na de overdracht kan KMZ Bouwkundige aankoopkeuringen helpen bij het schriftelijk vastleggen van de gebreken, oorzaken en herstelplan. Komt u er niet uit met uw verkoper dan kan een juridisch traject volgen. Laat u in dit geval bijstaan door een jurist.

Onafhankelijk advies bij eventuele lekkage(s)

Wij brengen eventuele lekkages in kaart tijdens een bouwkundige keuring, maar wij herstellen de oorzaak niet

KMZ Lekdetectie is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen bij derden. De keuze van een herstellende partij maakt u zelf. Wel kunnen wij u begeleiden in het traject van de keuze en offerte controle.

Overlegt u altijd met uw verzekeringsmaatschappij want vaak worden onderzoekkosten en herstelkosten via uw verzekering vergoed. KMZ Lekdetectie en haar service verlening is bekend bij elke verzekeringsmaatschappij dus ook die van u.

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan contact met ons op.

KMZ Lekdetectie
Lekdetectie rapportage

Onze rapportage is voor iedereen leesbaar

Wij maken complexe problemen eenvoudig in onze rapporten

Onze rapportages bestaan uit duidelijke foto’s van onze bevindingen met een toelichtende tekst. Ook het droogproces maken wij transparant. U ontvangt een heldere aanbeveling om de lekkage te herstellen.

Wij laten alle vochtmetingen zien met een vakkundige toelichting zodat helder is wat er gebeurt. Het rapport is uitstekend geschikt voor zowel de bewoner als alle andere betrokkenen zoals; verzekeraars, eigenaren van huurwoningen, etc.

Bouwkundige keuring uit laten voeren?

Wij sporen eventuele gebreken op

Effectief en efficient lekkages in vochtige ruimtes vinden en oplossen
Unieke combinaties van specialisme lekdetectie en droogtechniek in één dienst

Heldere rapportage, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd worden
Tijdens het hele project wordt alles transparant en in eenvoudige taal gerapporteerd

Herstel van de lekkage kan aansluitend plaatsvinden
Geen extra tijdverlies of kosten om de lekkage en de gevolgen ervan goed te herstellen

De droging kan aansluitend aan het onderzoek uitgevoerd worden

Geen extra voorbereidende werkzaamheden meer nodig om de reparatie van de lekkage uit te voeren

Nadat het onderzoek afgerond is ontvangt u een uitgebreid rapport, hiermee kunt u aan de slag om de reparatie voor de lekkage te laten uitvoeren.
Voorkom gevolgschade na een waterschade, laat uw ruimte beheerst drogen door ons door de nauwe samenwerking met KMZ Droogtechniek. De periodieke metingen zorgen voor inzicht in het droogproces. Er zijn dus geen verrassingen.

Snel, volledig, vakkundig en betrouwbaar

KMZ Lekdetectie

Meer weten over bouwkundige keuringen?
Informeer bij onze specialisten
Bel 030 202 73 79
of stuur een e-mail