Waterleiding lekkage opsporen?

Een lekkage door een waterleiding kan zorgen voor veel schade omdat het een druk leiding betreft welke continue onder druk staat

Niet altijd hoeft de schade duidelijk zichtbaar te zijn. De waterleiding kan gelegen zijn in een begane grondvloer waarbij een groot deel van het lekwater verdwijnt of er is gewoonweg sprake van een minimaal lek.

Snel handelen bij een waterleiding lekkage

Dit voorkomt grote gevolgschade

Interesse in een waterleiding lekkage onderzoek?

Bel 030 202 73 79

24/7 telefonisch bereikbaar of vul het contactformulier in

Thermografisch onderzoek

Wij vinden de oorzaak van de waterleiding lekkage altijd

Niet altijd hoeft de schade duidelijk zichtbaar te zijn

Ook kan er sprake zijn van een warmte lek bij een warm waterleiding. Bij een warmte lek zal er vaak enkel lekkage zijn bij tapvraag van warmwater of direct hierna.

Stopt de lekkage na enige tijd nadat de hoofdafsluiter is gesloten dan kan de oorzaak gelegen zijn in de waterleiding. Let echter op, bij het sluiten van de waterleiding worden ook geen afvoeren meer gebruikt of andere lekkage gevoelige details.

Is er sprake van een groot lek in de waterleiding? Dan is dit te zien op de (recente) watermeter. De verbruiksindicatoren zullen blijven draaien of het wordt zichtbaar na enige tijd. Voor een juist beeld is het sluiten van stopkranen van toiletten en wasapparatuur aan te bevelen.

Wat zijn de kosten van het opsporen van een waterleiding lekkage?

Afhankelijk van verschillende facetten bij het onderzoek

Onderzoek en rapportage
Vast bedrag voor een onderzoek tot 3 uur op locatie inclusief rapportage

Periodieke onderzoeken
Vast bedrag voor de periodieke onderzoeken met rapportage en inzet droogapparatuur

Toeslag
Toeslag indien het onderzoek langer dan 3 uur duurt

Standaard bij ieder lekkage onderzoek een schadeloze druktest op waterleidingen

Hierbij komt vast te staan of de waterleidingen drukhoudend zijn

Is er sprake van drukverlies dan zullen wij verder onderzoek uit voeren naar de exacte locatie van het lek in de waterleiding. Veelal gebeurt dit met een traceergasdetectie en wordt het verloop van de leidingen en vloeren in kaart gebracht. Bij een lekkage warm waterleiding zullen ook warmtebeeld camera’s worden ingezet.

Zijn de leidingen gelegen in leidingkokers of anders weggewerkt in holle ruimten als een koof zullen wij hiervoor een camera inspectie uitvoeren in deze ruimten.

Lekkage drukverlies test

Wij sporen de oorzaken van een waterleiding lekkage op maar tevens de leklocatie

Wij vinden de oorzaak altijd, maar wij herstellen de oorzaak niet

De lekkage onderzoeken worden breek en hak vrij uitgevoerd. Na het onderzoek zal de meettechnicus u informeren over de te nemen herstel maatregelen. Daags na het onderzoek krijgt u een geheel gedocumenteerd verslag voorzien van foto opnamen welke u aan uw verzekeringsmaatschappij en herstellend installateur kunt overleggen. Voor meer informatie of een geheel vrijblijvend offerte kunt u ons contactformulier invullen of  bellen met ons landelijke service nummer.

Drukmetingen waterleiding en leiding verloop

Hierbij komt vast te staan of de waterleidingen drukhoudend zijn

Wilt u enkel uw waterleiding op drukverlies gecontroleerd hebben of het verloop hiervan weten zonder een geheel lekdetectie onderzoek neemt u dan contact met ons op.

Lekkage drukverlies test

Terrein waterleidingen

Ook het opsporen van een lekkage in terreinleidingen is mogelijk

Terreinleidingen zijn leidingen welke zich buiten pand bevinden. Buiten de leidingen van het waterbedrijf betreft het hier vaak leidingen naar bijgebouwen of leidingen op vakantieparken of volkstuincomplexen.

KMZ Lekdetectie is door ervaring gespecialiseerd in het opsporen van lekkage in terreinleidingen. Graag verstrekken wij u referentie materiaal over lekkage onderzoeken naar terreinleidingen.

Onze rapportage is voor iedereen leesbaar

Wij maken complexe problemen eenvoudig in onze rapporten

Onze rapportages bestaan uit duidelijke foto’s van onze bevindingen met een toelichtende tekst. Ook het droogproces maken wij transparant. U ontvangt een heldere aanbeveling om de lekkage te herstellen.

Wij laten alle vochtmetingen zien met een vakkundige toelichting zodat helder is wat er gebeurt. Het rapport is uitstekend geschikt voor zowel de bewoner als alle andere betrokkenen zoals; verzekeraars, eigenaren van huurwoningen, etc.

Lekdetectie rapportage

Last van een lekkage?

Wij vinden en rapporteren de oorzaken

Effectief en efficient lekkages in vochtige ruimtes vinden en oplossen
Unieke combinaties van specialisme lekdetectie en droogtechniek in één dienst

Heldere rapportage, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd worden
Tijdens het hele project wordt alles transparant en in eenvoudige taal gerapporteerd

Herstel van de lekkage kan aansluitend plaatsvinden
Geen extra tijdverlies of kosten om de lekkage en de gevolgen ervan goed te herstellen

De droging kan aansluitend aan het onderzoek uitgevoerd worden

Geen extra voorbereidende werkzaamheden meer nodig om de reparatie van de lekkage uit te voeren

Nadat het onderzoek afgerond is ontvangt u een uitgebreid rapport, hiermee kunt u aan de slag om de reparatie voor de lekkage te laten uitvoeren.
Voorkom gevolgschade na een waterschade, laat uw ruimte beheerst drogen door ons door de nauwe samenwerking met KMZ Droogtechniek. De periodieke metingen zorgen voor inzicht in het droogproces. Er zijn dus geen verrassingen.

Snel, volledig, vakkundig en betrouwbaar

KMZ Lekdetectie

Meer weten over waterleiding lekkage opsporen?
Informeer bij onze specialisten
Bel 030 202 73 79
of stuur een e-mail